Social Network

Email: gabinet@dentum.com.pl Telefon: (+48) 690 211 511
Email: gabinet@dentum.com.pl Telefon: (+48) 690 211 511

O IMPLANTOLOGII

Implantologia stomatologiczna to jedna z najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii, zajmująca się uzupełnianiem braków zębowych. Leczenie implantologiczne opiera się na niezwykle szczegółowej rekonstrukcji uzębienia w oparciu o implanty zębowe i stanowi obecnie najlepsze rozwiązanie dla osób, które utraciły zęby na skutek urazów, chorób przyzębia, czy też próchnicy.

Momentem przełomowym w rozwoju implantologii było odnalezienie materiału, który jest możliwy do zastosowania w ludzkiej kości. Dobrze wiemy, że system odpornościowy człowieka często odrzuca ciała obce. Szwedzki naukowiec profesor Branemark już 1952 roku w swoich badaniach zauważył, że do tytanu wprowadzonego w kość udową królika przyrastały komórki kościotwórcze. Zjawisko to nazwane zostało osteointegracją, czyli bezpośrednim, funkcjonalnym i strukturalnym przyłączaniem żywej kości do obciążonego wszepu.

Właściwości tytanu: biokompatybilność i mechaniczna wytrzymałość, a także łatwość w obróbce, pozwoliła na późniejsze wykorzystanie tego materiału zamiast korzeni zębów. W miarę upływu czasu poprawiano geometrię a także mikrostrukturę implantów. Nowoczesne implanty mają kształt podobny do śruby, a ich jest specjalnie przygotowana, by kość mogła jak najszybciej i najefektywniej do niej przyrosnąć. To, że kość przyrasta bezpośrednio do implantów jest wielkim plusem, ale stawia też pewne warunki:

  • kości musi być wystarczająca ilość i jakość - w naszym gabinecie wykonujemy diagnostyczne badania pantomograficzne, jak i trójwymiarowe CBCT za pomocą nowoczesnego sprzętu firmy Carestream™
  • zabieg chirurgiczny  powinien być przeprowadzony bardzo starannie, zgodnie z procedurami
  • odbudowy na implantach muszą być szczegółowo zaplanowane, zaprojektowane, bardzo dokładnie wykonane, a w okresie funkcjonowania systematycznie kontrolowane, gdyż każde przeciążenie implantu może skrócić okres jego funkcjonowania
  • jama ustna przed zabiegiem implantologicznym powinna być odpowiednio przygotowana, tak by nie było w niej żadnych ognisk przewlekłej infekcji. Jednocześnie sytuacja zgryzowa musi być ustalona, czyli stabilna i przygotowana do ostatecznej odbudowy (niekiedy zgryz wymaga podniesienia, gdyż przeciążenie i przechylenie zębów powoduje utaratę wysokości zwarcia, co ostatecznie postarza wygląd twarzy).

Brak pojedynczego zęba

Największą zaletą leczenia implantologicznego w tym przypadku jest zachowanie dwóch sąsiednich, zdrowych zębów w stanie nienaruszonym. Unika się szlifowania zębów, które jest konieczne w przypadku stosowania odbudowy zęba z użyciem mostu protetycznego. Używa się jednyego, odpowiedniej wielkości implantu, stosownego do uzupełnianego miejsca w jamie ustnej. Warto odnotować, że przy licznych zaletach rozwiązania implantologicznego, koszty przeprowadzenia takiego zabiegu nie muszą być znacznie wyższe niż odbudowa na bazie mostu protetycznego.

Braki kilku zębów

W takich sytuacjach nie do przecenienia jest odciążenie pozostałych zębów, a często również uchronienie pacjenta przed koniecznością stosowania protez ruchomych. Utrata kilku zębów w perspektywie dłuższego czasu powoduje szereg niekorzystnych następstw, jak np. migracje zębów - tworzenie się nieestetycznych szpar lub też wysuwanie się zębów w celu szukania kontaktu - przyroda nie lubi pustki (tzw. fenomen Godona). Niekiedy odbudowy wsparte na implantach są jedyną możliwością zastosowania odbudów protetycznych stałych, dających komfort funkcjonalny i psychiczny

Bezzębie

W przypadku bezzębia użytkowanie protez ruchomych jest kompromisem estetyczno-funkcjonalnym. Estetyka w tym przypadku może być w prosty sposób odtworzona. Funkcja natomiast, czyli komfort życia jest wielkim problemem. Żaden klej nie ustabilizuje protezy tak dobrze, jak zrobią to implanty. W górnej szczęce potrzebujemy 4 implanty, a w dolnej żuchwie zaledwie 2 implanty by móc wykonać stabilną protezę wspartą na implantach. W tych przypadkach stosowane są zatrzaski, lokatory lub systemy belek Doldera.

Często zadawane pytania

Wszczepienie implantów polega na nawierceniu niewielkich otworów w kości żuchwy lub szczęki i wkręceniu w nie tytanowych implantów, a następnie zabliźnieniu powstałej rany. Po okresie potrzebnym do przyjęcia się implantów, wykonuje się na nich odbudowę uzupełnienie protetyczne imitujące naturalne zęby pacjenta

Zabieg wszczepiania implantów mimo pewnej inwazyjności wykonywany jest całkowicie bezboleśnie. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym znieczuleniom. Podczas zabiegu używane są najmocniejsze środki znieczulające gwarantując możliwość spokojnego pozycjonowania i wszczepiania implantów. Jednocześnie w trakcie i po zabiegu pacjent jest w pełni świadomy i może samodzielnie wracać autem. Dla wyjątkowo zestresowanych pacjentów oferujemy możliwość podania leków rozluźniających napięcie, powodujących znacznie przyjemniejszy przebieg implantacji.

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu implantacji weryfikowane są przez lekarza podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej w gabinecie. przeciwwskazaniami do zabiegu implantacji są np. niektóre choroby ogólnoustrojowe lub duże braki kostne w miejscu planowanej implantacji – nie spełniające warunków do przeprowadzenia regeneracji kostnej lub zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej.

Zabieg wszczepiania implantów tak jak każdy zabieg medyczny niesie za sobą ryzyko niepowodzenia, skuteczność implantacji oceniana jest na około 98%. Oznacza to, że 1 na około 40 wszczepionych implantów nie ulega zrośnięciu z kością i trzeba będzie go usunąć. Niezintegrowany implant jest bezboleśnie usuwany i zwykle po powtórnym wszczepieniu implantu w to samo miejsce zabieg kończy się sukcesem.

Przy odpowiedniej higienie jamy ustnej nie ma ograniczenia w długości czasu utrzymania implantów. Ich trwałość jest podobna jak trwałość własnego zdrowego zęba. Jeśli wszczepiony w naszej klinice implant ulegnie odrzuceniu przez organizm w okresie krótszym niż 2 lata, w ramach gwarancji wykonamy powtórną implantację. Warunkiem gwarancji jest, regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne po zakończonym leczeniu. Tylko wtedy możliwa jest szybka reakcja na jakiekolwiek potrzeby lecznicze przy wszczepionych implantach.

Sposób dbania o higienę nie różni się od standardowego oczyszczania własnych zębów. Ważne są okresowe wizyty kontrolne po 1, 4 i 10 miesiącu od zakończenia leczenia, a następnie 9-12 miesięcy połączone z dokładnym sprawdzeniem stanu tkanek wokół implantu oraz kontrolą stanu kości na zdjęciu RTG. Po zabiegu implantacji każdy pacjent otrzymuje od nas szczegółową pisemną instrukcję postępowania pozabiegowego oraz sposobu dbania o higienę przy implantach.

  • w sposób najbardziej zbliżony do naturalnego  układu kość-ząb odtwarzają utracone zęby
  • stałe odbudowy wsparte na implantach statystycznie funkcjonują dłużej, niż  klasyczne stałe odbudowy protetyczne wsparte na zębach, czyli mosty protetyczne. Zależność ta rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości mostu
  • przy zastosowaniu implantów nie trzeba szlifować własnych, zdrowych zębów
  • implanty, przejmując na siebie siły żucia, odciążają pozostałe zęby
  • w wielu przypadkach znacznie poprawiają komfort życia.